Všeobecný kontakt:

e-mail: info@m3d.sk

Kontakt pre počítačové služby:

Matej Hlohovský
tel.: 0908/798 365
e-mail: mato@m3d.sk

Korešpondenčná adresa: Hlohovská cesta 111, 955 01 Nemčice, okr. Topoľčany

Ak máte akékoľvek otázky, alebo záujem o niektorú z našich služieb, napíšte nám.
Použite tento kontaktný miniformulár a mi Vám v najkratšom možnom čase odpovieme:

Váš kontaktný údaj - e-mail, telefón,...
2 + 1 = slovom - antispamová ochrana
Predmet správy

Tip: Ak si odpoveď prajete dostať ako SMS správu, napíšte za tel. číslom: (SMS)

Rôzne IT služby

- služby vnútrofiremného webového servera
- poskytovanie dátových služieb, internetová čitáreň
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov

Zriaďovanie, aranžovanie, automatizovanie obsluhy akvárií

Návrh a realizácia dekoračných akvárií a terárií.
Táto téma s IT na prvý pohľad nesúvisí, ale na počítačoch sa pracuje väčšinou v kanceláriách či obytných priestoroch, ktoré je čoraz populárnejšie dekorovať "živým kusom prírody". Riešime všetko od samotnej konštrukcie chovného priestoru, jeho čistenia (u akvárií hlavne optimalizácia filtrácie vody) cez vhodnosť kombinácie osadenstva a synbiózu chovaných miláčikov až po detaily ako sú automatické osvetlenie, automatické kŕmenie, minimalizácia nutnej starostlivosti či dekoratívne farebné osvetlenie či podsvietenie.

Užívateľské a firmené kurzy

Ponúkame predovšetkým všeobecné užívateľské kurzy zamerané hlavne pre zamestnancov, ktorí k práci nevyhnutne potrebujú pracovať s počítačom a nemajú dostatočné vedomosti, zručnosti, alebo k nemu nemajú vzťah. Špecializujeme sa aj  na kurzy na mieru, to znamená že Vás naučíme pracovať so softvérom, ktorý používate a riešiť problémy, ktoré sú u Vás najpravdepodobnejšie. Zabezpečujeme aj kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov.

Odborné poradenstvo

- hardvérové poradenstvo
- poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia
- softvérové poradenstvo a sprostredkovanie kúpy softvéru
- poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia
- poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (vírusy, zálohy, prístupnosť údajov)
- poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov


Návrh grafiky, tvorba webových stránok a ich aktualizácia

Chcete sa prezentovať? Navrneme Vám logo, webovú stránku, vyzitky (v jednotnom duchu s webovou stránkou), letáky, časopisy či knihy. Malé počty tlačovín alebo náhľady priamo aj dodáme, pre väčšie počty vyrobíme adekvátne tlačové podklady, prípadne zabezpečíme tlač.
Taktiež zrealizujeme návrhy etikiet, nálepiek či samolepiek. Malé počty a jednoduché tvary vyrobíme na počkanie.

Úprava obrázkov a fotiek

Oprava poškodených fotografií, úprava farebnosti fotiek (ak sú fotky vyblednuté, prílyš tmavé, alebo ak si želáte vytvoriť farebný tón fotografie), retušovanie, zvýraznenie detailov na fotografii, vytvoriť samostatnú fotografiu z časti fotky a ešte oveľa viac, ste na správnej adrese. (pracujeme s fotografiami zatiaľ len do veľkosti formátu A4)

Softvérové služby

Poskytujeme služby pri údržbe systémov (softvéru), pomoc s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave. Vykonávame odborné služby súvisiace s počítačom ako sú inštalácie, updaty, upgrade softvéru, obnova systému po havárii, zálohovanie dát, inštalácie a reinštalácie operačných systémov, alebo prechody z jedného operačného systému na iný (vrámci možností hardvéru).

Hardvérové služby

Obnova komponentov a modulov, inštalácia nového hardvéru, bezpečné odobratie starého (poškodeného či nekompaktibilného) hardvéru.
Úprava výkonu straších počítačov: možné zvýšenie rýchlosti reakcií staršieho PC až 10x
Poskytujeme služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov, spravujeme počítačové siete,
realizujeme údržbu a opravy mechanických častí počítačov.

Stránka je vo výstavbe...